Personuppgiftspolicy

Watchonline.se ansvarar för att de personuppgifter som lämnas i samband med köp hanteras i enlighet med Personuppgiftslagen. Genom godkännande av de allmänna villkoren samtycker du till att dina uppgifter sparas, för att kunna behandla din order och genomföra köpet, underlätta vid kommande köp, möjliggöra uppdatering av din orderstatus samt för utskick av erbjudanden från Watchonline.se, eller Watchonline.se samarbetspartners, genom sms, e-mail eller annan direktreklam.

Genom att du godkänner våra villkor samtycker du även till att Watchonline.se lämnar ut dina uppgifter till våra samarbetspartners för andra ändamål än marknadsföring, såsom Klarna AB för fakturering. Som kund kan du ta del av sparade uppgifter, ändra dem eller be om radering. Du kan också när som helst ta tillbaka ditt samtycke till att få erbjudanden.


REKOMMENDERADE PRODUKTER