Ordlista

Analog
I klocksammanhang betyder analog visning att klockan visar tiden med hjälp av visare. Motsatsen till analog visning är digital visning där tiden visas på en LCD-display eller via lysdioder.

ATM
ATM står för atmosfärens övertryck. När en klocka sänks ner i vatten så uppstår ett tryck mot klockan. Ett ATM motsvarar ett teoretiskt vattentryck på ungefär 10 meter. För att kunna bada med en klocka så rekommenderas att den klarar 10 ATM/100m. För att kunna tubdyka med sin klocka så rekommenderas att den klarar minst 20 ATM.

Arabiska siffror
Arabiska köpmän introducerade på medeltiden de siffrorna vi idag använder i västvärlden. De kallas därför arabiska; 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9.

Automatiska klockor
I en automatisk klocka dras klockans drivfjäder upp via en rotor, energin för att rotorn ska röra sig kommer av den kinetiska energi dess bärare åstadkommer. Om bäraren lägger ifrån sig klockan så håller energin som lagrats i fjädern (gångreserven) klockan igång. Gångreserven räcker vanligtvis ett till tre dygn.

Bakboett
Bakboetten är baksidan på boetten och finns som skruv- alternativt tryckbakboett. Bakboetten på exklusiva klockor är ofta konstnärligt utformad. Den kan t.ex. ha inskriptioner och vara transparent. En transparent bakboett fungerar som ett fönster in till klockan och visar urverkets bryggsida.

Bakåtriktad display
En bakåtriktad display visar tiden linjärt istället för, som de flesta analoga klockor gör, cirkulärt.

Boett
Boetten är skalet urverket är monterat i.  Rostfritt stål är dett absolut vanligaste materialet hos klockor av bra kvalité.

Bygelspänne
Ett bygelspänne påminner om spännet som håller ihop ett midjebälte. Bygelspännet är ett klassiskt spänne som ofta används för att hålla ihop läder- och gummiarmband.

Evig kalender
En evig kalender, eller perpetual kalender, tar hänsyn till månaders längd och skottår. En skottdag läggs till varje år som är jämnt delbart med fyra, emellertid så finns det undantag då året är delbart med 100 men inte 400. Detta innebär att exempelvis år 2100, 2200, 2300 och 2500 inte är skottår trots att de är jämnt delbara med fyra. Endast de mest avancerade klockorna med evig kalender tar hänsyn till dessa undantag.

Glad klocka
När en klocka visar tio minuter över tio alternativt tio minuter i två så brukar man säga att klockan ler. Klockor som fotograferas i marknadsföringssammanhang brukar fotas med visarna placerade på detta sätt.

Glas
Glasen i armbandsklockor finns i tre huvudvarianter; mineral, safir och acryl. De flesta exklusiva klockor som tillverkas nuförtiden har safirglas. Safirglaset är mycket reptåligt. Mineralglas är tåligare än acryl men acryl (plast) har emellertid fördelen att det inte går i bitar om det krossas.

GMT
GMT, Greenwich Mean Time, är en tidzon som definieras att sammanfalla med UTC (Coordinated Universal Time). UTC är basen för civila tidsangivelser och håller med hjälp av atomur mycket hör precision. I klocksammanhang betyder GMT att klockan har stöd för två tidzoner.

Guilloche
Guilloche är en dekoration som i klocksammanhang vanligen används för utsmyckning av urtavlor. När en äkta guilloche tillverkas så används ett verktyg för att skära in ett mönster i urtavlan. Det är en tidsödande och dyr process. Därför stämplar de flesta klocktillverkarna istället in mönstret. Breguet är ett av få företag som fortfarande skär in guillochemönster i alla sina klockor.

Gångreserv
Gångreserven är den tid en klocka går efter att den blivit uppdragen (manuellt eller via rototn i en automatisk klocka. Quartzur har en gångtid som varar tiden mellan batteribyte. En del klockor har en display som visar hur mycket gångreserv som finns kvar.

Heliumventil

En heliumventil är en ventil som gör det möjligt att kontrollerat släppa ut det helium som kommer in i boetten när dykare arbetar på stora djup och bor i tryckkammare.
Hesalit
En typ av plexi som Omega använder som glas i en del av sina klockor. Hesalit har, som andra plexiglas, fördelen att det ej splittras vid krossningstillfälle och har därför använts i klockor vid rymdfärder.

Indexmarkeringar
Markeringar för hela timmar på en urtavla.

Juvel/Sten
För att minimera friktion och öka gångnoggranhet så används juveler som lager i gångsystemet på en klocka. Juveler tillverkas på samma sätt som safirglas (vilket ofta används som glas i en klocka). När ett urverk har många juveler så betyder det att kugghulen löper med mindre friktion och det anses ofta tyda på bra kvalitet.

Kaliber
Kaliber refererar till själva urverket och dess urverk. En avancerad kaliber kan driva flera komplikationer såsom kronograf, evig kalender och minutrepetion. Indirekt så är det även kalibern som avgör hur lång gångreserv klockan har.

Komplikation
En klocka som har extra funktioner såsom kronograf, evig kalender e.t.c. har komplikationer. En klocka med många sådana komplikationer (extra funktioner) kallas ”grande complication”.

Krona
Kronan är en roterbar knapp som används för att ställa tiden samt vrida upp klockan. Den är vanligen placerad klockan tre på klockan.

Kronograf
Kronograf är en komplikation som används för att mäta tidsintervaller, dvs tidtagning.

Kronometer
En kronometer är en klocka som gått igenom precisionstester vid ett oberoende institut. Om klockan blir godkänd så utfärdas ett Contr?le Officiel Suisse des Chronom?tres (C.O.S.C) certifikat. Rolex var det märke som år 2006 tillverkade flest kronometrar.

Kvarts/Quartz
Kvarts är en bergskristall i klockindustrin används såtillvida att den sätts i svängning av en elektronisk krets. Idag använder man syntetiska kristaller som efter slipning kan hålla en mycket konstant frekvens. Quartzklockor går ofta mycket exakt.

Mekanisk klocka
En mekanisk klocka är en klocka som drivs av en fjäder och vars tidmätning (hastighet) styrs av ett mekaniskt gångsystem. En mekanisk klocka innehåller varken batteri eller någon övrig elektronik.

Minutrepetition
Minutrepetition är en av de mest komplicerade komplikationerna. Den utlöser ett ringverk vid vissa bestämda tider.
MOP
MOP (Mother of Pearl, sv. pärlemor) kallas också Nacre och är ett organiskt kompositmaterial. Materialet används ibland vid tillverkning av urtavlor. Tissot var det första märket att tillverka en klocka helt i Mother of Pearl.

Månfas
En klocka har en månfaskomplikation visar på urtavlan månens kalender.

Placeringspänne
Placeringsspännet uppfanns troligen av Cartier. Det består av två eller flera metallremsor vilka är formade efter handleden.

Rattrapante
Rattrapante är en avancerad komplikation som består i en andra sekundvisare som rör sig oberoende av den första. Kronografer med rattrapante gör att man kan mäta mellantider utan att avbryta tidmätningen.

Ring/Vridring
Ringen eller bezelen är det den metallram som sitter runt klockans glas på t.ex. dykarur. I vissa fall är den vridbar. I andra fall används den för att sätta fast klockans glas i boetten.

Rotor
I automatiska ur är det rotorn som drar upp drivfjädern. Det är en halvcirkelformad tyngd som vanligtvis är monterad i urverkets centrum.

Safirglas
Safirglas är ett klockglas framställt av syntetisk safir. Tack vare sin hårdhet är safirglasen mycket svåra att rispa men det finns en viss risk att det kan spricka.

Självuppdragande
En självuppdragande klocka har en rotor som bringas i svängning av armrörelser. Rotorn drar i sin tur upp fjädern som driver urverket.

Skelettur
Ett skelettur är ett urverk där man på ett konstnärligt sett tagit bort så mycket material i klockan som möjligt utan att förändra dess egenskaper. Det som blir kvar är ett ramverk, att likna vid ett skelett. Klockor med skelettursverk har oftast en transparent bakboett samt urtavla. Detta gör att man kan se igenom klockan.

 

 

Skruvad krona
En skruvad krona är en mycket vanlig detalj på klockor med minst 10 ATM vattenskydd. För att ställa tid och datum skruvas först kronan moturs något varv. Därefter kan kronan dras ut. Skruva alltid tillbaka kronan med ett lätt tryck mot boetten till dess att det säger stopp och kronan behåller sitt läge. Observera att du alltid bör låta din urmakare kontrollera att din klocka är tät före varje badsäsong eller i samband med batteribyte. Ett sprucket glas eller torr packning kan göra din klocka otät.

 

Stötsäkring/Incabloc/Kif
En mekanisk klockas svagaste punkt är de axeltappar som balansen/oron är upphängd i. Balansen är klockans tyngsta rörliga del, förutom fjäderhuset, och är lagrad i mycket tunna axeltappar. För att dessa ska tåla stötar bättre är dessa lagrade i rörliga lagerstenar, s.k incabloc. Grunden till denna uppfinning gjordes av den legendariska urmakaren Breguet i slutet av 1700-talet men det var först i armbandsur i mitten av 1900-talet som en vidareutveckjling av konstruktionen fick stor spridning.

Takometer/Tachometer
En tachometer är en skala för att mäta hastigheter. Tachometern konverterar sekunder (maximalt 60) till kilometer i timmen. För att kunna använda tachometern så måste en referenssträcka finnas tillgänglig.

Telemeter
Telemeter är, precis som tachometer en extrafunktion till en kronograf. Det är en skala bara en skala som ligger längst ut på urtavlan som avläses mot kronografsekundvisaren. En kronograf med telemeter finner man i första hand på pilotklockor.

Tritium
Tritium är en svagt radioaktiv färg som används för att göra exempelvis indexmarkeringar och visare ?självlysande?. Tritiumet används i så pass liten mängd att det inte är farligt. Alla klockor som har använder sig av tritium måste emellertid tid märkas med ett T. Detta T finns på sådan ur synliga i närheten av klockan sex.

Tourbillon
Tourbillon uppfanns av Louis Breguet år 1801. Den tar hjälp av en roterande plattform för att kompenserar vertikala positionsfel (störning av gravitation). Komplikationen är idag mycket populär och tillverkas mycket som ett bevis på märkets kompetens inom urmakeri.

Vattenskydd
För att en klocka ska gå att bada med så krävs att den klarar minst 50 meter (5ATM). För vattensport krävs minst 100 meter (10ATM). För dykning krävs att den klarar minst 200 Meter (20 ATM). Notera att tvål och annat som ändrar vattnets ytspänning också gör det lättare för vatten att tränga in i en klocka. För att kunna duscha med tvål krävs att klockan klarar minst 100m (10ATM). Det rekommenderas dock att ni låter en urmakare gå igenom klockan innan varje badsäsong. 20 ATM:s vattenskydd hjälper inte om klockan har torra packningar eller ett sprucket glas.

Yachtimtimer
Vid seglingstävlingar är det viktigt att veta exakt när starten ska gå för att placeringen ska vara rätt i startögonblicket. Till detta används en yachting timer, dvs en klocka med nedräkningsfunktion
.